Ukrainian Albanian Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bengali Bosnian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Esperanto Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Hebrew Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Javanese Kannada Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Mongolian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Welsh Yiddish
Зміст: [Показати]
Закон Про ветеринарну медицину + Всесвітня організація охорони здоров’я + Термінологія законодавства

Основні терміни визначені в словнику пропонуються для уникнення різночитань.

Безсимптомна (субклінічна) інфекція

Поразка людини або тварин, що протікає без клінічних ознак і симптомів і визначається лише лабораторними методами: виділенням збудника, характеристикою антигену і / або серологічними реакціями. (ВООЗ)

Біобезпека

комплекс управлінських заходів спрямованих на підтримання стану здоров'я з метою зниження загрози занесення, фіксації та поширення хвороб, інфекцій чи інфестацій тварин в, із і всередині будь-якої популяції тварин.

Біологічна безпека (біобезпека) - безперервний процес оцінки та управління ризиком, який спрямований на уникнення або мінімізацію ризиків мікробіологічного інфікування, яке може викликати хвороби людей або тварин або внаслідок якого тварини стають непридатними для використання у сільському господарстві чи будь-якого іншого використання. (Про затвердження Інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней)

Бойня

забійне підприємство будь-якої форми власності, яке відповідає чинним ветеринарно-санітарним вимогам і призначене для забою тварин (птиці), первинної переробки, зберігання та реалізації сировини тваринного походження. (Про затвердження Правил передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних продуктів)

будь-яке підприємство чи приміщення для забою тварин з метою отримання харчових продуктів, що має на це дозвіл Ветеринарних служб чи іншого Компетентного органу (в т.ч. місця, призначені для прийому і тимчасового утримання тварин).

Санітарна бойня — ізольоване приміщення, обладнане для забою хворої (підозрілої у захворюванні) худоби і знезаражування продуктів забою. (Про затвердження Правил передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних продуктів)

Ветеринарно-санітарний стан

наявність або відсутність хвороби, що підлягає повідомленню, та/або рівень забруднюючих речовин відносно максимально допустимого рів (Закон про В.М.)

Ветеринарно-санітарний статус

статус країни або території (потужності) стосовно хвороби тварин, який визначається згідно з критеріями, встановленими відповідними міжнародними організаціями (Закон про В.М.)

Ендемія (ензоотія)

цей термін використовують, коли говорять про постійну наявність в даній місцевості або громаді чи популяції певної хвороби. Ендемічність/ензоотичність може бути високою, низькою, або ж обмежуватися лише кількома спорадичними випадками.

Ендемічним/ензоотичним районом називають обмежену територію, на якій постійно виникає дана хвороба. (ВООЗ)

Зона

чітко визначена частина території країни з визначеним ветеринарно-санітарним статусом (Закон про В.М.)

Зона з незначною присутністю хвороби, що підлягає повідомленню

зона всієї країни, її частини, декількох країн або їх частин, де за визначенням адміністрації ветеринарної медицини хвороба тварин присутня на низькому рівні і в якій вживаються ефективні заходи обстеження, контролю (локалізації) або ліквідації (Закон про В.М.)

Зона спостереження

зона, встановлена в межах та впродовж кордону зони, вільної від хвороби, що підлягає повідомленню, яка відокремлює зону, вільну від хвороби, що підлягає повідомленню, від інфікованої зони, де вживаються суворі заходи спостереження; (Закон про В.М.)

Зоонози

хвороби, що передаються людям від тварин (Закон про В.М.)

Зоонози

інфекційні або паразитарні хвороби тварин, які можуть передаватися людині. Зоонози можуть бути ензоотичними, епізоотичними або спорадичними і передаватися прямим або непрямим шляхом. (ВООЗ)

Ідентифікація небезпеки

процес виявлення патогенних агентів хвороб тварин, які потенційно можуть проникнути на територію України при імпортуванні товарів та супутніх об'єктів (Закон про В.М.)

Імунітет

несприйнятливість до повторної інфекції, викликаної тим же агентом (гомотипний імунітет) або антигенноблизьким збудником (гетеротипний імунітет). (ВООЗ)

Інфекція

проникнення, розмноження або розвиток в організмі інфекційного (бактерії, хламідії, гриби, рикетсії, віруси) або паразитарного (найпростіші, гельмінти) агента.

Вхідні ворота інфекції включають дихальні шляхи, травний канал, статеві органи, шкірні покриви (в тому числі під час ін'єкції) і кон'юнктиву.

Шляхи виділення включають, окрім вище перерахованих, екскрети (випорожнення, сеча, блювотні маси), секрети (із зіву, носа, піхви, харкотиння, слина, сльози, сперма) і кров. (ВООЗ)

Інфікована зона

зона, в якій відсутність хвороби тварин не підтверджена згідно з вимогами, встановленими відповідними міжнародними організаціями (Закон про В.М.)

Інфікований район

район (територія), в якому періодично або постійно людині, або тваринам можуть передаватися збудники інфекційних або паразитарних хвороб. (ВООЗ)

Карантин тварин

особливий правовий режим, який застосовується в інфікованій та буферній зонах і в разі необхідності - у зоні спостереження з метою локалізації спалаху хвороби тварин і ліквідації такої хвороби згідно із законами, відповідними ветеринарно-санітарними заходами та нормативно-правовими актами, виданими відповідно до цього Закону; (Закон про В.М.)

Карантинна зона

зона, в межах якої застосовується карантин тварин та яка включає інфіковану зону, буферну зону, а також може включати зону спостереження; (Закон про В.М.)

Карантинна станція (пост)

місце (ділянка місцевості), що перебуває під контролем державних органів ветеринарної медицини, де групи тварин утримуються в ізоляції, без прямого або опосередкованого контакту з іншими тваринами, спеціально облаштоване для проведення обстеження протягом визначеного періоду часу і в разі необхідності - експертизи або лікування (Закон про В.М.)

Карантинний ветеринарний пост

тимчасове спеціально облаштоване місце на кордоні карантинної зони, встановлене за рішенням державної надзвичайної протиепізоотичної комісії з метою локалізації та недопущення поширення хвороб, що підлягають повідомленню (Закон про В.М.)

Контагіозний період

період, впродовж якого інфікована людина чи тварина (при наявності або відсутності симптомів) здатна заражати (передавати хворобу). (ВООЗ)

Контакт

людина або тварина, які піддалися ризику експозиції до можливої передачі інфекційного або паразитарного агента від хворої людини, хворої тварини, носія або через заражені об'єкти навколишнього середовища (включаючи харчові продукти чи корми). (ВООЗ)

Контамінація (інфікування)

присутність інфекційного або паразитарного агента на поверхнях тіла або об'єктах навколишнього середовища (вода, харчові продукти, ґрунт, повітря, пил, різні предмети). (ВООЗ)

Критерії оцінки значущості окремих груп і нозологічних форм хвороб

Аналіз рівня та структури захворюваності за групами інфекцій та окремими нозологічними формами проводять для визначення їх епідеміологічної/епізоотологічної (поширеність у популяції), соціальної (негативний вплив на суспільство) та економічної (прямі та непрямі економічні збитки) значущості, що відповідно дає підстави для висновку про пріоритетність проблеми та рішення щодо можливості й необхідності профілактики чи ліквідації тієї чи іншої хвороби на даний момент.

Критеріями оцінки є кількісні та якісні показники:

Вірулентність — для характеристики ступеню патогенності та її кількісного вираження застосовують термін вірулентність (від лат. Virulentus — «отруйний»).

Вірулентність — ступінь хвороботворності (кількісний показник патогенності) даного інфекційного агента. Це — не видова ознака патогена і може коливатися в широких межах у різних штамів. Зміна вірулентності може бути зумовлена й штучно, наприклад нагріванням, опромінюванням, впливом хімічних речовин тощо (спосіб отримання живих вакцин). Фактори вірулентності визначають лише характер патогена і важкість перебігу хвороби.

Інфікованість — кількісний епідеміологічний/епізоотологічний показник, що виражається одиницях і визначається шляхом підрахунку відношення кількості маніфестних (і лабораторно підтверджених) і безсимптомних (підтверджених лише лабораторними даними) форм, що виникли впродовж певного проміжку часу до чисельності групи ризику (особливості і розміри якої повинні бути визначені) і розраховується за формулою:

Число знову інфікованих

Популяція тих, що піддаються ризику (чисельність групи ризику)

де в чисельнику - кількість маніфестних (і лабораторно підтверджених) і безсимптомних (підтверджених лише лабораторними даними) форм, що виникли впродовж певного проміжку часу, а в знаменнику - чисельність групи ризику (особливості і розміри якої повинні бути визначені).

Інцидентність (захворюваність, частота клінічно виражених форм) — кількісний епідеміологічний/епізоотологічний показник, що виражається одиницях і визначається шляхом підрахунку відношення кількості захворілих, що з'явилися впродовж певного проміжку часу до чисельності групи ризику (особливості і розміри групи ризику повинні бути визначені в ході епідеміологічного/епізоотологічного обстеження) і розраховується за формулою:

Кількість захворілих

Популяція, що піддається ризику (чисельність групи ризику)

де в чисельнику - кількість маніфестних форм (відповідно до критеріїв визначення випадку), що з'явилися впродовж певного проміжку часу, в знаменнику - чисельність групи ризику (особливості і розміри групи ризику повинні бути визначені в ході епідеміологічного/епізоотологічного обстеження).

Індекс захворюваності — кількісний епідеміологічний/епізоотологічний показник, що виражається в відсотках (%) або одиницях і визначається шляхом підрахунку відношення числа захворілих до кількості сприйнятливих тварин цього виду виражене в відсотках. Аналіз великих цифр чи тривалого періоду доцільно обраховувати в одиницях на 10000.

Контагіозність (заразність) — здатність патогена передаватися іншому організму, безпосередньо або опосередковано (через інші організми чи контаміноване середовище). Заразність хвороби залежить від особливостей збудника та механізму його передачі. Не всі збудники інфекційних хвороб можуть безпосередньо передаватися від хворого здоровому організму. Актиномікоз, правець, ботулізм – інфекційні, та не контагіозні хвороби.

Індекс контагіозності (історичне; лат. Index - реєстр, покажчик, список; лат. Contagiosus - заразний, заразливий) — кількісний епідеміологічний/епізоотологічний показник, що виражається у відсотках або частках одиниці; встановлюється за допомогою підрахунку осіб з числа раніше не хворіли і не щеплених, які захворіли даними інфекційним захворюванням в клінічно вираженій формі в межах епідемічного/епізоотичного осередку, після їх контакту з джерелом збудника інфекції.

Індекс контагіозності залежить від вірулентності збудника і ступеня сприйнятливості макроорганізму, обумовленого рівнем стійкості (вродженого імунітету).

Ступінь контагіозності – здатність збудника до поширення серед людей/тварин і приживлюваність в макроорганізмі, що визначає ступінь заразності хворого, інфекційні хвороби умовно поділяють на:

  • неконтагіозні або незаразні (псевдотуберкульоз, ботулізм, стафілококова харчова інтоксикація);
  • слабо-(мало-)контагіозні (інфекційний мононуклеоз, орнітоз, геморагічна лихоманка з нирковим синдромом, бруцельоз);
  • контагіозні або заразні (дизентерія, грип, черевний тиф);
  • висококонтагіозні (натуральна віспа, холера, коклюш, ящур).

Поширеність — кількісний епідеміологічний/епізоотологічний показник, що виражається одиницях і визначається шляхом підрахунку відношення числа хворих до числа обстежених і розраховується за формулою:

Число хворих

Число обстежених

де чисельник може включати лише маніфестні форми або, крім того, безсимптомні в даний час форми (тобто на момент обстеження).

Коефіцієнт поширення хвороби — кількісний епідеміологічний/епізоотологічний показник порівняння статистичних даних про кількість уражених пунктів, районів, областей, що виражається як коефіцієнти на 100, 1000, 10 000 або 1 000 000 чоловік чи тварин (як це найзручніше в конкретному випадку) і визначається шляхом підрахунку відношення числа випадків до чисельності досліджуваної групи і розраховується за формулою:

Число випадків

Чисельність популяції/досліджуваної групи (все населення або специфічна група, визначена за віком, статтю, професією, місцем проживання, видом тощо)

Патогенність — від грец. πάθος — біль, хвороба та γένεσις — виникнення. Це «відхилення», що передається у спадок — «паразитизм», життя в і за рахунок макроорганізму.

  • Абсолютний (існує виключно) — за рахунок макроорганізму.
  • Відносний (як, сапрофіт) — за певних умов (як, паразит).

Патогенність залежить як від агресивності мікроорганізму (сили руйнації – величини хвороботворного впливу), так і виду та стійкості макроорганізму (здатності протистояти).

Превалентність — кількісний епідеміологічний/епізоотологічний показник, що виражається в одиницях і характеризує число випадків або спалахів хвороби, виявлених в певній популяції ризикових тварин в обмеженій географічній зоні на певний момент часу або впродовж певного терміну (всього в населеному пункті, районі області тощо або всього за день, тиждень, місяць тощо).

Смертність — епідеміологічний/епізоотологічний показник, що характеризує відношення числа померлих/загиблих до чисельності населення/популяції, виражене у відсотках і розраховується за формулою:

Число померлих/загиблих

Чисельність населення/популяції

де в чисельнику - число померлих/загиблих, причина смерті яких прямо або опосередковано пов'язана з даним збудником, а в знаменнику - чисельність всього населення/популяції або окремої групи, що перебуває під наглядом.

Смертельність (летальність) — епідеміологічний/епізоотологічний показник, що характеризує відношення числа померлих/загиблих до кількості захворілих цією хворобою, виражене у відсотках і розраховується за формулою:

Число померлих/загиблих

Кількості захворілих цією хворобою

де в чисельнику - число померлих/загиблих, причина смерті яких прямо або опосередковано пов'язана з даним збудником, а в знаменнику - кількості захворілих цією хворобою, виражене у відсотках.

Коефіцієнт летальності — кількісний епідеміологічний/епізоотологічний показник, що виражається одиницях і визначається шляхом підрахунку відношення кількості етіологічно підтверджених випадків смерті до кількості хворих на цю недугу і розраховується за формулою:

Число померлих/загиблих

Число хворих на цю недугу

Необхідно вказати, чи відображено в чисельнику кількість етіологічно підтверджених випадків смерті або це випадки смерті/загибелі передбачуваної етіології; слід позначити ступінь повноти виявлення випадків (госпіталізовані, амбулаторні), їх вираженості (важкі, легкі або безсимптомні форми) і реєстрації (всі випадки).

Хворобливість — кількісний епідеміологічний/епізоотологічний показник, що виражається одиницях і визначається шляхом підрахунку відношення числа випадків до чисельності досліджуваної групи, що перебуває під наглядом і розраховується за формулою:

Число випадків (маніфестні форми)

Чисельність населення/популяції

де в чисельнику як підтверджені, так і підозрілі випадки хвороби за 1 рік, а в знаменнику - чисельність всього населення або окремої групи чи популяції, що перебуває під наглядом.

Предмети, через які може передаватися інфекція

неживі об'єкти або матеріали навколишнього середовища, наприклад одяг, предмети туалету, перев'язувальний матеріал, постільні приналежності, станки, стійла, інвентар, предмети догляду, які можуть передавати збудників інфекційних хвороб. (ВООЗ)

Резервуар

людина, тварини, рослини, ґрунт, вода або будь-який інший об'єкт, в якому або на якому інфекційний або паразитарний агент зазвичай або випадково знаходиться, або розмножується таким чином, що може бути переданий сприйнятливій людині або тварині. (ВООЗ)

Спалах

виникнення одного або більше випадків в епізоотичній одиниці.

одночасне (або майже одночасне) виникнення одного або декількох випадків інфекційної хвороби в птахогосподарстві, населеному пункті. (Про затвердження Інструкції з профілактики та ліквідації грипу птиці)

Спалах

декілька захворювань (3 і більше), які епідеміологічно пов'язані між собою спільним джерелом чи фактором передачі. (Про затвердження Інструкції щодо організації епідеміологічного нагляду за кором)

виникнення епідемічної/епізоотичної хвороби в певний час і в конкретному місці. (ВООЗ)

Спалах інфекційної хвороби

декілька захворювань на інфекційну хворобу, пов'язаних між собою спільним джерелом та (або) фактором передачі інфекції. (Про захист населення від інфекційних хвороб)

Спалах хвороби

випадок захворювання на хворобу, що підлягає повідомленню, на потужностях (об'єктах), включаючи всі споруди та прилеглі приміщення, де розміщені тварини, або на території, де з огляду на місцеві умови неможливо гарантувати, що сприйнятливі та несприйнятливі до хвороби тварини не мали безпосереднього контакту з тваринами, що захворіли, або стосовно яких є підозра на захворювання (Закон про В.М.) (Про внесення змін до Закону України "Про ветеринарну медицину")

На верх