Ukrainian Albanian Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bengali Bosnian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Esperanto Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Hebrew Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Javanese Kannada Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Mongolian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Welsh Yiddish

OIE-Listed diseases, infections and infestations
in force in 2017

Перелік інфекцій та інвазій обов’язковий для декларування у ВООЗт в 2017 році

(та перелік особливо небезпечних (карантинних) хвороб тварин)

Resolutions passed by the International Committee and recommendations issued by the Regional Commissions instructed the OIE Headquarters to establish a single OIE list of notifiable terrestrial and aquatic animal diseases to replace the former Lists A and B.

The aim in drawing up a single list was to be in line with the terminology of the Sanitary and Phytosanitary Agreement of the World Trade Organization, by classifying diseases as specific hazards and giving all listed diseases the same degree of importance in international trade.

In order to create a single list of notifiable diseases, the OIE defined criteria to examine the inclusion or not of a given disease in the OIE single list that were approved in May 2004.

In 2005, the first single list composed of former lists A and B was used, and in the same year, an Ad Hoc Group on disease and pathogenic agents notification was organized to examine diseases according to the adopted criteria for listing diseases, and proposed a new list of diseases meeting the criteria that entered into force in 2006.

The list is reviewed on a regular basis and in case of modifications adopted by the World Assembly of Delegates at its annual General Session, the new list comes into force on 1 January of the following year.

For year 2017, the list includes 116 animal diseases, infections and infestations.

Рішення, прийняті Міжнародним комітетом і рекомендації, видані регіональними комісіями Штаб-квартир ВООЗт по створенню єдиного переліку МЕБ інфекційних та інвазійних хвороб наземних і водних тварин, що підлягають обов'язковій реєстрації в ветеринарних органах, на заміну колишніх Списків А і Б.

Мета створення єдиного переліку повинна відповідати термінології санітарної та фітосанітарної угоди Світової організації торгівлі, класифікуючи хвороби, як особливу небезпеку та надаючи весь перелік хвороб з однаковою мірою важливості у міжнародній торгівлі.

Для того, щоб створити єдиний перелік хвороб, що підлягають обов'язковій реєстрації в ветеринарних органах, МЕБ визначив критерії оцінки для включення даної хвороби в єдиний список МЕБ, що був затверджений у травні 2004 року.

У 2005 році був використаний перший єдиний список, що складався з колишніх списків A та B, і в тому ж році була організована Спеціальна група по сповіщенню про хвороби і патогени, щоб досліджувати хвороби відповідно до прийнятих критеріїв для включення їх до списку хвороб, і пропозицій, щодо Нового списку хвороб, що відповідають критеріям, які набрали чинності в 2006 році.

Цей перелік регулярно розглядається та у випадку змін, прийнятих Всесвітньою асамблеєю делегатів на щорічній Загальній сесії, новий перелік набуває чинності з 1 січня наступного року.

У 2017 році список включає 116 хвороб тварин, інфекцій та інвазії.

Multiple species diseases, infections and infestations
 1. Anthrax
 2. Bluetongue
 3. Crimean Congo haemorrhagic fever
 4. Epizootic haemorrhagic disease
 5. Equine encephalomyelitis (Eastern)
 6. Heartwater
 7. Infection with Aujeszky's disease virus
 8. Infection with Brucella abortus, Brucella melitensis and Brucella suis
 9. Infection with Echinococcus granulosus
 10. Infection with Echinococcus multilocularis
 11. Infection with foot and mouth disease virus
 12. Infection with rabies virus
 13. Infection with Rift Valley fever virus
 14. Infection with rinderpest virus
 15. Infection with Trichinella spp.
 16. Japanese encephalitis
 17. New world screwworm (Cochliomyia hominivorax)
 18. Old world screwworm (Chrysomya bezziana)
 19. Paratuberculosis
 20. Q fever
 21. Surra (Trypanosoma evansi)
 22. Tularemia
 23. West Nile fever
Інфекційні хвороби, спільні для декількох видів тварин
 1. Сибірка
 2. Блутанг (Інфекційна катаральна лихоманка овець,синій язик)
 3. Лихоманка геморрагічна Кримськоконголезька
 4. Епізоотична геморагічна хвороба (ЕГХ) 
 5. Східний енцефаломіеліт коней
 6. Інфекційний перикардит жуйних (гідроперекардит, коудріоз, серцева водянка)
 7. Хвороба Ауєскі
 8. Бруцельоз зумовлений Brucella abortus, Brucella melitensis і Brucella suis
 9. Ехінококоз зумовлений Echinococcus granulosus
 10. Ехінококоз зумовлений Echinococcus multilocularis
 11. Ящур
 12. Сказ
 13. Лихоманка долини Ріфт (гарячка Ріфт Валлі, гарячка Великої ріфтової долини)
 14. Чума великої рогатої худоби
 15. Тріхінельоз зумовлений Trichinella spp.
 16. Енцефаліт японський
 17. Міази зумовлені (Cochliomyia hominivorax)
 18. Міази зумовлені (Chrysomya bezziana)
 19. Паратуберкульоз
 20. Лихоманка Ку
 21. Сура (Су-ауру) (Trypanosoma evansi)
 22. Туляремія
 23. Лихоманка Західно-Нільська
Cattle diseases and infections
 1. Bovine anaplasmosis
 2. Bovine babesiosis
 3. Bovine genital campylobacteriosis
 4. Bovine spongiform encephalopathy
 5. Bovine tuberculosis
 6. Bovine viral diarrhoea
 7. Enzootic bovine leukosis
 8. Haemorrhagic septicaemia
 9. Infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvovaginitis
 10. Infection with Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (Contagious bovine pleuropneumonia)
 11. Lumpy skin disease
 12. Theileriosis
 13. Trichomonosis
 14. Trypanosomosis (tsetse-transmitted)
Інфекційні хвороби великої рогатої худоби
 1. Анаплазмоз великої рогатої худоби
 2. Бабезіоз великої рогатої худоби
 3. Кампілобактеріоз великої рогатої худоби
 4. Губчастоподібна енцефалопатія великої рогатої худоби
 5. Туберкульоз влеикої рогатої худоби
 6. Вірусна діарея великої рогатої худоби
 7. Лейкоз великої рогатої худоби
 8. Геморагічна септицемія
 9. Інфекційний ринотрахеїт великої рогатої худоби/інфекційний пустульозний вульвовагініт
 10. Зараження Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (Контагіозна плевропневмонія великої рогатої худоби)
 11. Заразний вузловатий дерматит великої рогатої худоби
 12. Тейлеріоз
 13. Трихомоноз
 14. Трипаносомоз (передається цеце)
Sheep and goat diseases and infections
 1. Caprine arthritis/encephalitis
 2. Contagious agalactia
 3. Contagious caprine pleuropneumonia
 4. Infection with Chlamydophila abortus (Enzootic abortion of ewes, ovine chlamydiosis)
 5. Infection with peste des petits ruminants virus
 6. Maedi-visna
 7. Nairobi sheep disease
 8. Ovine epididymitis (Brucella ovis)
 9. Salmonellosis (S. abortusovis)
 10. Scrapie
 11. Sheep pox and goat pox
Інфекційні хвороби кіз та овець
 1. Артрит/енцефаліт кіз
 2. Інфікційна агалактія дрібної рогатої худоби
 3. Інфекційна плевропневмонія кіз
 4. Зараження Chlamydophila abortus (Ензоотичний аборт овець, хламідіоз овець)
 5. Чума дрібних жуйних
 6. Вісна-маєді
 7. Хвороба Найробі дрібної рогатої худоби (африканський гастроентерит)
 8. Інфекційний епідидиміт баранів зумовлений (Brucella ovis)
 9. Сальмонельоз зумовлений (S. abortusovis)
 10. Скрепі (почесуха овець)
 11. Віспа дрібних жуйних
Equine diseases and infections
 1. Contagious equine metritis
 2. Dourine
 3. Equine encephalomyelitis (Western)
 4. Equine infectious anaemia
 5. Equine influenza
 6. Equine piroplasmosis
 7. Glanders
 8. Infection with African horse sickness virus
 9. Infection with equid herpesvirus-1 (EHV-1)
 10. Infection with equine arteritis virus
 11. Venezuelan equine encephalomyelitis
Інфекційні хвороби коней
 1. Інфекційний метрит кобил
 2. Парувальна хвороба
 3. Інфекційний енцефаломієліт коней (західний)
 4. Інфекційна анемія коней
 5. Грип коней
 6. Піроплазмоз коней
 7. Сап
 8. Африканська чума коней
 9. Герперсвірус-1 коней (EHV-1)
 10. Вірусний артеріїт коней
 11. Венесуельський енцефаломієліт коней
Swine diseases and infections
 1. African swine fever
 2. Infection with classical swine fever virus
 3. Infection with Taenia solium (Porcine cysticercosis)
 4. Nipah virus encephalitis
 5. Porcine reproductive and respiratory syndrome
 6. Transmissible gastroenteritis
Інфекційні хвороби свиней
 1. Африканська чума свиней
 2. Класична чума свиней
 3. Цистицеркоз свиней (Зараження свинячим ціп'яком)
 4. Вірусний енцефаліт (Хеніпавірус - вірус Хендра і Ніпа)
 5. Репродуктивно-респіраторний синдром свиней (РРСС)
 6. Трансмісивний гастроентерит
Avian diseases and infections
 1. Avian chlamydiosis
 2. Avian infectious bronchitis
 3. Avian infectious laryngotracheitis
 4. Avian mycoplasmosis (Mycoplasma gallisepticum)
 5. Avian mycoplasmosis (Mycoplasma synoviae)
 6. Duck virus hepatitis
 7. Fowl typhoid
 8. Infection with avian influenza viruses
 9. infection with influenza A viruses of high pathogenicity in birds other than poultry including wild birds
 10. Infection with Newcastle disease virus
 11. Infectious bursal disease (Gumboro disease)
 12. Pullorum disease
 13. Turkey rhinotracheitis
Інфекційні хвороби птахів
 1. Хламідіоз птахів
 2. Інфекційний бронхіт птахів
 3. Інфекційний ларинготрахеїт птахів
 4. Мікоплазмоз птахів зумовлений (Mycoplasma gallisepticum)
 5. Мікоплазмоз птахів ​зумовлений (Mycoplasma synoviae)
 6. Вірусний гепатит каченят
 7. Тиф птахів
 8. Вірусний синусит каченят
 9. Грип птиці
 10. Хвороба Ньюкасла
 11. Інфекційна бурсальна хвороба (хвороба Гамборо)
 12. Пулороз птахів
 13. Ринотрахеїт індиків
Lagomorph diseases and infections
 1. Myxomatosis
 2. Rabbit haemorrhagic disease
Інфекційні хвороби кролів
 1. Міксоматоз
 2. Вірусна геморагічна хвороба кролів
Bee diseases, infections and infestations
 1. Infection of honey bees with Melissococcus plutonius (European foulbrood)
 2. Infection of honey bees with Paenibacillus larvae (American foulbrood)
 3. Infestation of honey bees with Acarapis woodi
 4. Infestation of honey bees with Tropilaelaps spp.
 5. Infestation of honey bees with Varroa spp. (Varroosis)
 6. Infestation with Aethina tumida (Small hive beetle).
Інфекційні хвороби бджіл
 1. Європейський гнилець бджіл
 2. Американський гнилець бджіл
 3. Акарапідоз (акароз) бджіл
 4. Тропілелапсоз (інфестація медоносних бджіл кліщем Tropilaelaps spp.)
 5. Варроатоз (інфестація медоносних бджіл кліщем Varroa spp.)
 6. Малий вуликовий жук (інфестація малим вуликовим жуком Aethina tumida)
Other diseases and infections
 1. Camelpox
 2. Leishmaniosis
Інфекційні хвороби інших видів тварин
 1. Віспа верблюдів
 2. Лейшманіоз
Fish diseases
 1. Epizootic haematopoietic necrosis disease
 2. Infection with Aphanomyces invadans (epizootic ulcerative syndrome)
 3. Infection with Gyrodactylus salaris
 4. Infection with HPR-deleted or HPR0 infectious salmon anaemia virus
 5. Infection with salmonid alphavirus
 6. Infectious haematopoietic necrosis
 7. Koi herpesvirus disease
 8. Red sea bream iridoviral disease
 9. Spring viraemia of carp
 10. Viral haemorrhagic septicaemia
Інфекційні хвороби риб
 1. Епізоотичний гематопоетичний некроз
 2. Зараження Aphanomyces invadans (Епізоотичний виразковий мікоз)
 3. Гіродактильоз
 4. Інфекційна анемія лососів
 5. Альфавіроз лососевих
 6. Інфекційний гематопоетичний некроз
 7. Герпесвірусна хвороба плямистого коропа
 8. Ірідівірусна хвороба риб Червоного моря
 9. Весняна віремія коропа
 10. Вірусна геморагічна септицемія
Mollusc diseases
 1. Infection with abalone herpesvirus
 2. Infection with Bonamia exitiosa
 3. Infection with Bonamia ostreae
 4. Infection with Marteilia refringens
 5. Infection with Perkinsus marinus
 6. Infection with Perkinsus olseni
 7. Infection with Xenohaliotis californiensis
Інфекційні хвороби молюсків
 1. Герпес-вірусна хвороба морських вушок
 2. Зараження Bonamia exitiosa
 3. Зараження Bonamia ostreae
 4. Зараження Marteilia refringens
 5. Зараження Perkinsus marinus
 6. Зараження Perkinsus olseni
 7. Зараження Xenohaliotis californiensis
Crustacean diseases
 1. Acute hepatopancreatic necrosis disease
 2. Crayfish plague (Aphanomyces astaci)
 3. Infection with yellow head virus
 4. Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis
 5. Infectious myonecrosis
 6. Necrotising hepatopancreatitis
 7. Taura syndrome
 8. White spot disease
 9. White tail disease
Інфекційні хвороби ракоподібних
 1. Гострий гепатопанкреатичний некроз
 2. Чума раків (Aphanomyces astaci)
 3. Хвороба «Жовта голова»
 4. Інфекційний гіподермальний та гематопоетичний некроз
 5. Інфекційний міонекроз
 6. Некротичний гепатопанкреатит
 7. Синдром Таура
 8. Білоплямова хвороба
 9. Хвороба «Білий хвіст»
Amphibians
 1. Infection with Batrachochytrium dendrobatidis
 2. Infection with ranavirus

Інфекційні хвороби земноводних

 1. Хітрідіомікоз земноводних
 2. Ранавірусна інфекція
Перелік особливо небезпечних (карантинних) хвороб тварин
 1. African swine fever
 2. Swine vesicular disease
 3. Vesicular stomatitis virus
 4. Sheep pox and goat pox
 5. Infection with Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (Contagious bovine pleuropneumonia)
 6. Bluetongue
 7. Infection with classical swine fever virus
 8. Infection with Newcastle disease virus
 9. Anthrax
 10. infection with influenza A viruses of high pathogenicity in birds other than poultry including wild birds
 11. Pestis bovum
 12. Infection with peste des petits ruminants virus
 13. Infection with foot and mouth disease virus
 1. Африканська чума свиней
 2. Везикулярна хвороба свиней
 3. Везикулярний стоматит
 4. Віспа овець та кіз
 5. Інфекційна (контагіозна)   плевропневмонія   великої  рогатої худоби
 6. Катаральна гарячка овець
 7. Класична чума свиней
 8. Ньюкаслська хвороба
 9. Сибірка
 10. Чума (високопатогенний грип) птиці
 11. Чума великої рогатої худоби
 12. Чума дрібних жуйних
 13. Ящур

МЕБ Глобальна система спостереження за хворобами дикої природи та список хвороб диких тварин, що не підлягає МЕБ спостереженню.

На верх