Тривале неблагополуччя України у відношенні Африканської чуми свиней (АЧС) потребує аналізу широкого спектру факторів і причин, що впливають на цей показник, об’єктивної, неупередженої їх оцінки, пошуку нових підходів та посилення існуючих дієвих заходів у протидії цій хворобі.

Аналіз шляхів ймовірного занесення, поширення та розповсюдження хвороби в Україні дозволяє зробити припущення, що значну роль в цьому процесі можуть відігравати і місця стихійної торгівлі. Однак, ніхто сьогодні не в змозі стверджувати цього, опираючись на об’єктивні показники, оскільки таких не існує. Відсутні статистичні дані, як щодо кількості цих місць на території країни, так і характеру та об’єму продукції, яка там продається.

Публічні обговорення, проведені в рамках старту проекту UP-10 між учасниками проекту, представниками залучених до участі державних та громадських установ і організацій з боку України, дозволили визначити слабкі місця в системі протидії АЧС та сформувати напрямки роботи, що потребують вивчення, оцінки та посилення впливу, як зі сторони Компетентного органу країни, так і держави в цілому, шляхом внесення коректив у певні нормативні акти.

В рамках реалізації Програми зменшення біологічної загрози в Україні (ПЗБЗ), ціль якої: забезпечення життєдіяльності побудованих та модернізованих лабораторій; проведення навчання зі спостереження за інфекційними хворобами для наукового персоналу реципієнтів; розробка та запровадження спільних наукових проектів; підтримка участі українських фахівців в міжнародних конференціях – у жовтні нинішнього року відбувся запуск практичної реалізації Проекту Спільних Біологічних Досліджень (СБД) UP-10: «Регіональна оцінка ризиків передачі вірусу Африканської чуми свиней (АЧС) у дикій фауні та через торгові шляхи («від лану до столу») в Україні, підходи до розробки ефективних карантинних заходів і стратегій контролю за вірусом АЧС», затвердженого Агентством зменшення загрози МО США 19 грудня 2018 року, з метою продовження діяльності над розробкою ефективної національної інформаційно-просвітницької стратегії, особлива увага в якій має приділятись створенню анкет та способу проведення опитувань для кращого розуміння впливу антропогенних факторів на поширення вірусу АЧС.

Сподіваємось, що реалізація проекту UP-10 дозволить провести об’єктивну, неупереджену оцінку рівня обізнаності різних категорій громадян, дотичних до свинарства, у відношенні розуміння загрози АЧС. Визначити найменш обізнані категорії та посилити вплив, пропагуючи знання про небезпеку і шляхи збереження свинарства в Україні, як через ЗМІ, цільові веб ресурси, соціальні мережі, так і спеціалізовані навчання фахівців галузі свинарства і ветеринарних лікарів, студентів факультетів ветеринарної медицини та харчових технологій, із залученням науковців провідних установ. Реально оцінити вплив стихійної торгівлі на розповсюдження хвороби в Україні та, за потреби, скоригувати нормативну базу.

В рамках цього проекту здійснюється також закупка зразків свинини в місцях стихійної торгівлі в Україні з метою оцінки ризику поширення патогена через нелегальні торгівельні шляхи. Лабораторні дослідження означених зразків продукції свинарства провадитимуться в ДНДІЛДВСЕ – комісійно, із залученням компетентних фахівців державних та громадських установ і організацій галузі.

Запорукою успіху в реалізації цього проекту має стати його публічність і прозорість.

Компонент коментарів CComment

На верх